Ogólne warunki najmu

Poniższe warunki obowiązują od chwili zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem pojazdu określonego w umowie pomiędzy klientem-użytkownikiem, a wynajmującym to jest firma TRANS-MAN DKG Mancewicz Sp. Jawna 16-010 Wasilków, Sochonie, ul. Transportowa 1.

Niniejsze warunki są integralna częścią umowy.